Tukiyhdistys

Toiminta

Yhdessä kuoronjohtajien kanssa käytännön asioista vastaa kuoron hallitus,
jonka toimintaan toivomme uusia, innokkaita vanhempia. Pienikin panos vie
meitä eteenpäin eli tervetuloa mukaan toimimaan kaikkien kuorolaisten hyväksi.
Hallituksen jäsenyys on vanhempien tärkein vaikuttamismahdollisuus kuoron
toimintaan liittyvissä asioissa.

Hallitus kokoontuu 6-8 kertaa vuoden aikana. Puheenjohtajan lisäksi varsinaisia jäseniä tulee yhdistyksen sääntöjen mukaan olla vähintään kahdeksan, jotka valitaan  vuosikokouksessa. Kokouskutsu tulee jokaisen kuorolaisen mukana kotiin.

Tukiyhdistyksen lisäksi kuoron toiminnan tukipylväitä ovat kuorolaisten vanhemmat ja muut taustajoukot, jotka järjestävät mm. kevätkonsertin väliajan tarjoilun ja arpajaisvoitot.

Hallitus

Hallituksen jäsenet valitaan keväällä vuosikokouksessa seuraavaksi toimintakaudeksi.   Palautetta ja tiedusteluja voit laittaa kuoronjohtajien lisäksi myös hallituksen jäsenille. Sähköpostiosoitteet löydät Yhteystiedot –sivulta.